Cuộc họp giữa New House và Fulbright University Vietnam (FUV)

Cuộc họp giữa New House và Fulbright University Vietnam (FUV)

Sau hai năm thử nghiệm các nhà mẫu, công ty New House đã hoàn thành việc đánh giá các mẫu thử. Theo natu9855_NewHouse, các nhà mẫu này sau quá trình kiểm nghiệm đã đạt kết quả vô cùng khả quan. Được biết, công ty New House sẽ đưa những sản phẩm của mình vào những dự án sắp tới của mình như dự án nhà 3S, Paramita, …