Kí kết xây dựng nhà máy NewZealand House tại Biên Hòa

Kí kết xây dựng nhà máy NewZealand House tại Biên Hòa

Công ty New House - Timbalink vừa rồi đã có một cuộc gặp gỡ với trường Fulbright, một start up giáo dục với sứ mệnh tái thiết hình ảnh của giáo dục đại học tại Việt Nam dành cho người Việt. Rất có thể trong tương lai, New House sẽ là đơn vị cung cấp giải pháp kếu cấu gỗ Glulam cho ngôi trường này.